Rinske is als physisian-assistant (huisarts-ondersteuner) werkzaam in de praktijk en is op dinsdag en donderdag aanwezig. Als physician assistant (PA) heeft ze haar eigen spreekuur onder supervisie van de huisarts. Een PA verricht enkel medische taken, geen verpleegkundige. Zo verricht Rinske onder andere kleine chirurgische ingrepen en kan ze spiralen plaatsen.