Rob (praktijkondersteuner-GGZ) is op maandagmiddag en -avond in de praktijk aanwezig. Rob is sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV’er) en kan op verzoek van de huisarts een patiënt met psychische problemen zien om een beter beeld van de klacht te krijgen, de mogelijk nodige behandeling vast te stellen en verdere begeleiding of kortdurende behandeling te bieden. Ook kan de POH-GGZ in overleg met de huisarts bekijken of de cliënt doorverwezen moet worden naar de generalistische basis ggz of de specialistische ggz.